Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 22

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07832. Đã có 60 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 22 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 21

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 23

Câu 1:
Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật biến nhiệt?
Câu 2:
Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật chịu hạn?
Câu 3:
Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa khô?
Câu 4:
Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa ẩm?
Câu 5:
Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ?
Câu 6:
Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?
Câu 7:
Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?
Câu 8:
Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng và máu từ cơ thể vật chủ là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?
Câu 9:
Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 10:
Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật và thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 60