Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 23

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07833. Đã có 53 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 23 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 21

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 22

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 24

Câu 1:
Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng “tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ gì?
Câu 2:
Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?
Câu 3:
Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?
Câu 4:
Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?
Câu 5:
Các cá thể cùng loài sống với nhau thành một nhóm trong cùng một khu vực có thể cạnh tranh nhau gay gắt, dẫn tới một số cá thể có thể tách ra khỏi nhóm trong hoàn cảnh nào dưới đây?
Câu 6:
Điều kiện nào dưới đây phù hợp với quan hệ hỗ trợ?
Câu 7:
Con hổ và con thỏ trong rừng có thể có mối quan hệ trực tiếp nào sau đây
Câu 8:
Cỏ dại thường mọc lẫn với lúa trên cánh đồng làm cho năng suất lúa bị giảm đi, giữa cỏ dại và lúa có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây
Câu 9:
Quan hệ nào sau đây là quan hệ cộng sinh?
Câu 10:
Cá ép bám vào rùa biển hoặc cá lớn, nhờ đó được rùa và cá lớn đưa đi xa. Cá ép, rùa biển và cá lớn có mối quan hệ nào dưới đây?
Bắt đầu ngay
1 53