Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 24

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07834. Đã có 51 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 24 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 22

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 25

Câu 1:
Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?
Câu 2:
Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển?
Câu 3:
Vào các tháng mùa mưa trong năm, số lượng muỗi tăng nhiều. Đây là dạng biến động số lượng
Câu 4:
Mật độ của quần thể động vật tăng khi nào?
Câu 5:
Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo
Câu 6:
Cơ chế điều hòa mật độ quần thể phụ thuộc vào
Câu 7:
Ở đa số động vật, tỉ lệ đực/cái ở giai đoạn trứng hoặc con non mới nở thường là
Câu 8:
Tập hợp cá thể nào dưới đây là quần thể sinh vật?
Câu 9:
Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
- Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con / ha
- Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ ha
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ ha.
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?
Câu 10:
Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
- Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ ha.
- Nhóm tuổi sinh sản: 43 con / ha
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con / ha
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?
Bắt đầu ngay
1 51