Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 3

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 06589. Đã có 235 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 3 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 2

Câu 1:

Ngành công nghệ nào sản xuất ra các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản thực phẩm?

Câu 2:

Ngành công nghệ nào sản xuất ra các loại axít amin, các chất cảm ứng sinh học và thuốc phát hiện chất độc?

Câu 3:

Trong các khâu sau: Trình tự nào là đúng với kĩ thuật cấy gen? 

I. Tạo ADN tái tổ hợp

II. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu hiện

III. Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc vi rút

Câu 4:

Hoocmôn nào sau đây được dùng để trị bệnh đái tháo đường ở người?

Câu 5:

Trong các lĩnh vực sau đây:

I. Tạo các chủng vi sinh vật mới

II. Tạo giống cây trồng biến đổi gen

III. Tạo động vật biến đổi gen

Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng ở các lĩnh vực nào? 

Câu 6:

Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là:

Câu 7:

Tại sao công nghệ sinh học đang được ưu tiên phát triển? 

Câu 8:

Trong ứng dụng kĩ thuật gen. Sản phẩm nào sau đây tạo ra qua ứng dụng lĩnh vực “tạo ra các chủng vi sinh vật mới”: 

Câu 9:

Tia nào sau đây có khả năng xuyên sâu qua các mô?

Câu 10:

Tia nào sau đây không có khả năng xuyên sâu qua các mô?

Câu 11:

Trong chọn giống thực vật loại tia nào sau đây được dùng để xử lí hạt nảy mầm, bầu nhụy, hạt phấn, mô nuôi cấy?

Câu 12:

Trong chọn giống bằng cách gây đột biến nhân tạo, loại tia nào được dùng để xử lí vi sinh vật, bào tử và hạt phấn?

Câu 13:

Biện pháp nào sau đây không được thực hiện khi xử lí đột biến bằng các tác nhân hóa học? 

Câu 14:

Trong chọn giống vi sinh vật, để tạo  ra những loại vắcxin phòng bệnh cho người và gia súc, người ta chọn: 

Câu 15:

Để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn, trong chọn giống vi sinh vật, người ta chọn: 

Bắt đầu ngay
1 235