Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 31

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07841. Đã có 48 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 31 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 30

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 32

Câu 1:
Nguồn gốc gây ô nhiễm sinh học chủ yếu do các chất thải như
Câu 2:
Khắc phục ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật gồm các biện pháp nào?
Câu 3:
Trùng sốt rét phát triển ở đâu trong cơ thể người?
Câu 4:
Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) sẽ bị nhiễm bệnh
Câu 5:
Thuốc bảo vệ thực vật gồm các loại
Câu 6:
Nguyên nhân dẫn đến bệnh tả , lị
Câu 7:
Nguồn ô nhiễm nhân tạo gây ra là do
Câu 8:
Biện pháp hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật
Câu 9:
Các năng lượng không sinh ra khí thải là
Câu 10:
Xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để:
Bắt đầu ngay
1 48