Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 32

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07842. Đã có 49 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 32 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 30

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 31

Câu 1:
Biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn
Câu 2:
Biện pháp hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn
Câu 3:
Biện pháp hạn chế ô nhiễm do chất phóng xạ
Câu 4:
Tạo bể lắng, lọc nước thải để hạn chế.
Câu 5:
Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy để hạn chế
Câu 6:
Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn để hạn chế
Câu 7:
Trong các phương tiện giao thông sau phương tiện nào không gây khí thải
Câu 8:
Những hoạt động nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường?
Câu 9:
Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm:
Câu 10:
Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh
Bắt đầu ngay
1 49