Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 33

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07850. Đã có 55 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 33 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 31

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 32

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 34

Câu 1:
Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh
Câu 2:
Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất được xếp vào nguồn tài nguyên nào sau đây
Câu 3:
Tài nguyên dưới đây có giá trị vô tận là
Câu 4:
Nguồn năng lượng dưới đây nếu được khai thác sử dụng sẽ không gây ô nhiễm môi trường là
Câu 5:
Tài nguyên nào sau đây được xem là nguồn năng lượng sạch?
Câu 6:
Nguồn năng lượng vĩnh cửu là
Câu 7:
Dựa vào yếu tố nào sau đây để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh
Câu 8:
Hãy cho biết nhóm tài nguyên nào sau đây là cùng một dạng (tài nguyên tái sinh, không tái sinh hoặc năng lượng vĩnh cửu)
Câu 9:
Những biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là
Câu 10:
Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là
Bắt đầu ngay
1 55