Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 34

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07851. Đã có 37 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 34 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 32

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 33

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 35

Câu 1:
Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?
Câu 2:
Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là
Câu 3:
Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?
Câu 4:
Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất là
Câu 5:
Những hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường
Câu 6:
Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đất trọc, đất trống là
Câu 7:
Để làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất – tăng năng suất cây trồng, ta cần phải
Câu 8:
Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia nhằm mục đích gì?
Câu 9:
Những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã là
Câu 10:
Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật
Bắt đầu ngay
1 37