Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 35

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07852. Đã có 36 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 35 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 33

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 34

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 36

Câu 1:
Em hãy cho biết công việc của chúng ta đã làm để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật
Câu 2:
Các hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất
Câu 3:
Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?
Câu 4:
Hệ sinh thái lớn nhất trên quả đất là
Câu 5:
Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là
Câu 6:
Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên biển, cần phải
Câu 7:
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?
Câu 8:
Hiện trạng rừng ở nước ta như thế nào?
Câu 9:
Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?
Câu 10:
Có cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển không? Tại sao?
Bắt đầu ngay
1 36