Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 1

Câu hỏi ôn tập Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Mã số: 07458. Đã có 111 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 1 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 2

Câu 1:

Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

Câu 2:
Các trung gian tài chính có thể là:
Câu 3:
Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
Câu 4:
Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:
Câu 5:
Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
Câu 6:
Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
Câu 7:
Nội dung của QTTCDN:
Câu 8:
Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
Câu 9:
Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
Câu 10:
Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
Câu 11:
Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
Câu 12:
Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
Câu 13.
Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:
Câu 14.
Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?
Câu 15.
Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:
Bắt đầu ngay
1 111