Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 10

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07550. Đã có 139 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 10 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 9

Câu 1.

Sự thay đổi nào sau đây là đặc trưng TCQT

Câu 2.

Nội dung nào không thuộc chức năng của TTNH?

Câu 3.

Bộ phận nào không thuộc nguồn hình thành của TCQT?

Câu 4.

Yếu tố nào sâu đây đặc trưng của TCQT?

Câu 5.

Nhận thức đúng về FDI đối với các nước nhận đầu tư?

Câu 6.

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của TCQT?

Câu 7.

Cơ sở kết quả của các quan hệ tcqt

Câu 8.

Các hình thức sau đây không thuộc lĩnh vực FDI?

Câu 9.

Các hình thức không thuộc lĩnh vực FDI

Câu 10.
Trong FDI chính phủ các nước không quy định?
Bắt đầu ngay
1 139