Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 12

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07554. Đã có 63 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 12 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 13

Câu 1.

Khái niệm đúng về bảo hiểm hàng hải

Câu 2.

Khái niệm đúng về bảo hiểm hàng không

Câu 3.

Xác định vốn đầu tư trực tiếp của CTBH

Câu 4.

Khái niệm đúng về nghiệp vụ TCQT của CTBh

Câu 5.

Xuất xứ đúng của nghiệp vụ TCQT của các CTBH

Câu 6.

Đối tượng BHHK

Câu 7.

VIệt Nam tham gia APEC vào năm nào?

Câu 8.

Những nội dung không thuộc viện trợ quốc tế cho NN?

Câu 9.

TBH đúng với những nội dung

Câu 10.

Viện trợ của các chính phủ thực chất

Bắt đầu ngay
1 63