Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 13

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07555. Đã có 60 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 13 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 14

Câu 1.

Nội dung thuộc quá trình thực hiện dự án FDI

Câu 2.

Nhận định không đúng về FDI?

Câu 3.

Nội dung không thuộc quy trình thu hút ODA?

Câu 4.

Xác định nguồn vốn đầu tư gián tiếp của CTBH

Câu 5.

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của tài chính quốc tế?

Câu 6.

Bộ phận nào dưới đây không thuộc nguồn hình thành của TCQT?

Câu 7.
Các tổ chức nào dưới đây không được tham gia hoạt động TCQT?
Câu 8.
Biện pháp nào sau đây là rào cản phí thuế quan?
Câu 9.
Nhận thức đúng về nghiệp vụ TCQT cảu CTBH.
Câu 10.
Công ty bảo hiểm tham gia vào các nghiệp vụ nào dưới đây?
Bắt đầu ngay
1 60