Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 2

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07542. Đã có 246 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 2 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 3

Câu 1.

Nhận định nào sau đây về đặc điểm của tài chính quốc tế là sai?

Câu 2.

Yếu tố …… giữ vai trò quyết định đối với sự ra đời và phát triển các quan hệ tài chính quốc tế.

Câu 3.

Yếu tố …….giữ vai trò chi phối hình thức và mức độ của các quan hệ tài chính quốc tế.

Câu 4.

Tài chính quốc tế chịu ảnh hưởng của:

Câu 5.

Yếu tố nào sau đây không phải đặc trưng của tài chính quốc tế:

Câu 6.

Sự thay đổi ngoài dự kiến các quy định về thuế quan hay chính sách tịch biên tài sản trong nước của người nước ngoài là một dạng đặc trưng ……. của tài chính quốc tế.

Câu 7.

Sự thay đổi của ……..có thể làm thay đổi rất lớn đến lợi ích của các nước liên quan trong quan hệ tài chính quốc tế.

Câu 8.

Rủi ro hối đoái xảy ra làm giảm lợi ích của quốc gia

Câu 9.

Hoạt động của tài chính quốc tế có liên quan đến:

Câu 10.

Nhờ vào quan hệ tài chính quốc tế các quốc gia có thể:

Bắt đầu ngay
1 246