Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 5

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07545. Đã có 397 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 5 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 6

Câu 1.

Đầu tư quốc tế là hình thức:

Câu 2.

Người bỏ vốn đầu tư trực tiếp:

Câu 3.

Đầu tư định hướng thị trường là hình thức đầu tư:

Câu 4.

Đầu tư định hướng thị trường nhằm mục đích:

Câu 5.

Đầu tư định hướng chi phí nhằm mục đích:

Câu 6.

Đầu tư định hướng nguồn nguyên liệu nhằm mục đích:

Câu 7.

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp:

Câu 8.

Nhận định nào sau đây về đầu tư trực tiếp nước ngoài là đúng nhất:

Câu 9.

Mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với các nước nhận đầu tư là:

Câu 10.

Nhận định nào sau đây không phải là mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các nước nhận đầu tư?

Bắt đầu ngay
1 397