Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 6

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07546. Đã có 89 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 6 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 7

Câu 1.

Hình thức đầu tư nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty mẹ sang các nước sở tại là:

Câu 2.

Hình thức đầu tư ở nước ngoài nhằm khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ của nước sở tại là:

Câu 3.

Động cơ chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài là:

Câu 4.

Chủ thể cung cấp vốn ODA là:

Câu 5.

Bên nhận vốn ODA chủ yếu là các nước:

Câu 6.

Để giải quyết tình trạng thiếu vốn, Việt Nam nên:

Câu 7.

Ưu đãi trong ODA là:

Câu 8.

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các chính phủ, các hệ thống của tổ chức liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế là các khoản viện trợ:

Câu 9.

Viện trợ quốc tế không hoàn lại là hình thức:

Câu 10.

Viện trợ song phương là hình thức viện trợ quốc tế được diễn ra giữa:

Bắt đầu ngay
1 89