Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 7

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07547. Đã có 528 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 7 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 8

Câu 1.

Viện trợ đa phương là hình thức viện trợ quốc tế được diễn ra giữa:

Câu 2.

Nhận định nào sau đây về viện trợ quốc tế là đúng nhất?

Câu 3.

Viện trợ của các chính phủ là ………….giữa các nước có thỏa thuận tay đôi với nhau.

Câu 4.

Viện trợ đa phương được coi là hình thức viện trợ ưu việt hơn các loại hình khác vì:

Câu 5.

Các nước nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế:

Câu 6.

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ là:

Câu 7.

Chọn phát biểu sai: Nguyên tắc tối huệ quốc:

Câu 8.

Mục đích của việc sử dụng nguyên tắc tối huệ quốc nhằm những mục đích nào?

Câu 9.

Hiện nay các nước tham gia MFN có xu hướng:

Câu 10.

Điểm giống nhau giữa MFN và NI là:

Bắt đầu ngay
1 528