Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 8

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07548. Đã có 97 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 8 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 9

Câu 1.

MFN và Ni khác nhau ở những điểm nào?

Câu 2.

Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng?

Câu 3.

Nhận định nào không đúng dưới đây: Thuế quan là:

Câu 4.

APEC thuộc hình thức liên kết:

Câu 5.

Thuế quan ngăn cấm là mức thuế quan mà tại đó

Câu 6.

Việt Nam tham gia vào AFTA năm:

Câu 7.

Nguyên tắc MFN là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại dành cho nhau những điều kiện ưu đãi:

Câu 8.

Trong số các biện pháp sau, biện pháp nào là rào cản tài chính phi thuế quan:

Câu 9.

AFTA có mục đích là tạo ra:

Câu 10.

Thuế quan là biện pháp:

Bắt đầu ngay
1 97