Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 5

Tài liệu ôn tập môn Thương mại điện tử có đáp án

Mã số: 07229. Đã có 326 bạn thử.

Trắc nghiệm Thương mại điện tử

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 5 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 6

Câu 1:

Vận đơn đường biển thường bị làm giả không vì mục đích nào?

Câu 2:

Vì…………. là chứng từ có thể chuyển nhượng được nên ngân hàng có thể giữ chứng từ này như một sự đảm bảo cho các khoản tín dụng cấp cho người nhập khẩu. Khi hàng hoá tới cảng đến, người mua xuất trình ………. gốc cho người chuyên chở để nhận hàng

Câu 3:

Đặc điểm nào không phải của mã khoá bí mật?

Câu 4:

Yếu tố nào không thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử?

Câu 5:

Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử?

Câu 6.

Về cơ bản, trên chứng thực điện tử (hay chứng chỉ số hoá) được cấp cho một tổ chức gồm có, ngoại trừ

Câu 7:

Trong thương mại quốc tế, các chứng thực cần được một tổ chức cấp, tổ chức này cần có đặc điểm sau, ngoại trừ:

Câu 8:

Các quy tắc của CMI sử dụng công cụ………… để thực hiện việc kí hậu và chuyển quyền sở hữu đối với vận đơn điện tử

Câu 9:

Người nắm giữ………….của vận đơn điện tử có thể ra lệnh giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên thứ ba, chỉ định hoặc thay thế người nhận hàng, nhìn chung có đầy đủ các quyền mà người nắm giữ vận đơn giấy có được

Câu 10:

Các vấn đề chính được đề cập trong các nguồn luật điều chỉnh TMĐT gồm, ngoại trừ

Câu 11:

Chỉ ra mệnh đề không đúng?

Câu 12:

“Bằng văn bản” theo luật của Úc, được hiểu là, ngoại trừ

Câu 13:

Việc chứng thực một thông điệp điện tử bằng …………là để cho người nhận thông điệp đó hay bên thứ ba biết được nguồn gốc của thông điệp cũng như ý chí của bên đưa ra thông điệp đó

Câu 14:

Incoterms 2000 và eUCP 1.0 đều

Câu 15:

Chỉ ra định nghĩa TMĐT theo chiều ngang

Bắt đầu ngay
1 326