Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 4

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06742. Đã có 104 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 3

Câu 1.

Thế nào là phương pháp siêu hình?

Câu 2.

Thế nào là phương pháp biện chứng?

Câu 3.

Câu "nhân chi sơ tính bản thiện" là của ai?

Câu 4.

Kể tên 2 đặc điểm của triết học Hêghen?

Câu 5.

Triết học Phoi ơ bắc có những đặc điểm gì?

Câu 6.

Trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, tư tưởng nào là điển hình nhất?

Câu 7.

Tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" được C. Mác và Ph. Ăng ghen viết vào năm nào?

Câu 8.

Tác phẩm "Chống Đuyrinh" được Ph. Ăng ghen viết vào thời gian nào?

Câu 9.

Trong số ba phát minh dưới đây, phát minh nào là thuộc về triết học Mác?

Câu 10.

Hãy xác định mệnh đề đúng trong ba mệnh đề dưới đây:

Câu 11.

Hãy chỉ ra nhận định đúng trong số ba nhận định sau đây về bản tính của phép biện chứng:

Câu 12.

Hãy chỉ ra phương án đúng trong ba nhận xét dưới đây về mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng:

Câu 13.

Vì sao C. Mác đến nước Anh để thu thập tư liệu cho bộ Tư bản nổi tiếng của mình?

Câu 14.

C. Mác viết: "Phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hê ghen về căn bản, mà còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa". Câu đó C.Mác viết trong tác phẩm nào?

Câu 15.

Cống hiến vĩ đại nhất của C.Mác về triết học là gì?

Câu 16.

Định nghĩa của V.I. Lênin về vật chất được nêu ra trong tác phẩm nào?

Câu 17.

Thuộc tính cơ bản để phân biệt vật chất với ý thức?

Câu 18.

Hai hình thức tồn tại cơ bản của vật chất

Câu 19.

Thuộc tính chung nhất của vận động là gì?

Câu 20.

Đứng im có tách rời vận động không?

Bắt đầu ngay
1 104