Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 7

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06745. Đã có 41 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 6

Câu 1.

Cơ sở lý luận của đạo Hindu ở Ấn Độ cổ đại là trường phái triết học nào:

Câu 2.

Trong triết học cổ đại Ấn Độ, nhân sinh quan Phật giáo thể hiện tập trung trong thuyết "tứ đế". Phương án nào sau đây phản ánh được "tứ đế" đó?

Câu 3.

Bát chính đạo của Đạo Phật nằm trong phương án nào sau đây:

Câu 4.

Trong triết học cổ đại nào Trung Hoa, người chủ trương cải biến xã hội loạn lạc bằng "Nhân trị" là:

Câu 5.

Nhà triết học Trung Quốc cổ đại nào đưa ra quan điểm "Nhân tri sơ tính bản thiện"?

Câu 6.

Nhà triết học Trung Quốc cổ đại nào đưa ra quan điểm: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn):

Câu 7.

Tác giả câu nói nổi tiếng: "Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt"?

Câu 8.

Quan điểm: "Đời khác thì việc phải khác, việc khác thì pháp độ phải khác" là của nhà triết học Trung Quốc cổ đại nào?

 

Câu 9.

Tư tưởng về sự giàu nghèo, sống chết, hoạ phúc, thành bại không phải là do số mệnh quy định mà do hành vi con người gây nên là của ai?

Câu 10.

Nhà triết học Trung Quốc cổ đại nào quan niệm nguyên nhân và động lực căn bản của mọi sự biến đổi lịch sử là do dân số và của cải ít hoặc nhiều?

Bắt đầu ngay
1 41