Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 9

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06747. Đã có 52 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 8

Câu 1.

Người đầu tiên nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khái niệm trong nhận thức, khi ông cho rằng khám phá ra chân lý đích thực về bản chất sự vật tức là phải hiểu nó ở mức độ khái niệm. Ông là ai?

Câu 2.

Người đưa ra quan điểm rằng ý niệm là đối tượng của nhận thức chân lý bằng sự hồi tưởng của linh hồn bất tử, ông là ai?

Câu 3.

Nhà triết học Hy lạp cổ đại được C.Mác suy tôn là "người khổng lồ về tư tưởng", ông là ai?

Câu 4.

Quá trình tư duy diễn ra qua các khâu: Cơ thể - tác động bên ngoài - cảm giác - tưởng tượng - tư duy, là khái quát của nhà triết học nào?

Câu 5.

Người đưa ra quan điểm trong việc xem xét nhà nước về 3 phương diện: lập pháp, hành pháp và phán xử, ông là nhà triết học nào?

Câu 6.

Thời kỳ trung cổ bắt đầu từ:

Câu 7.

Hình thái kinh tế - xã hội nào thống trị thời kỳ trung cổ ở Tây Âu:

Câu 8.

Người đưa ra quan niệm Thượng đế là một vật thể, ông là ai?

Câu 9.

Ông cho rằng quá trình nhận thức của con người là quá trình nhận thức Thượng đế, nhận thức Thượng đế chỉ để đạt được bởi niềm tin tôn giáo và Thượng đế là chân lý tối cao?

Câu 10.

Thời kỳ hưng thịnh của chủ nghĩa Kinh viện ở Tây Âu thời kỳ trung cổ:

Câu 11.

 Người đưa ra tư tưởng đồng nhất tôn giáo với triết học rằng: "triết học chân chính và tôn giáo chân chính là một", ông là ai?

Câu 12.

Khi giải quyết quan hệ giữa lý trí và lòng tin, ông quan niệm rằng niềm tin phải lấy lý trí làm cho cơ sở "hiểu để mà tin", ông là ai?

Câu 13.

Quan niệm đối tượng của triết học là nghiên cứu "chân lý và lý trí", còn đối tượng của thần học là "chân lý của lòng tin tôn giáo" là của ai?

Câu 14.

Người theo chủ nghĩa Duy thực triệt để, ông là ai?

Câu 15.

Người coi khoa học thực nghiệm là chúa tể của khoa học, ông là ai?

Bắt đầu ngay
1 52