Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 1

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07062. Đã có 544 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4

 

Câu 1.

Hãy sắp xếp theo trình tự xuất hiện từ sớm nhất đến muộn nhất các hình thức thế giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại?

Câu 2.

Triết học ra đời vào thời gian nào? 

Câu 3.

Triết học ra đời sớm nhất ở đâu?

Câu 4.

Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào?

Câu 5.

Triết học là gì?

Câu 6.

Triết học ra đời trong điều kiện nào?

Câu 7.

Triết học ra đời từ đâu?

Câu 8.

Đối tượng của triết học có thay đổi trong lịch sử không?

Câu 9.

Thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu là vào thế kỷ nào?

Câu 10.

Tên gọi thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu có nghĩa là gì?

Câu 11.

Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội nào sang hình thái kinh tế - xã hội nào?

Câu 12.

Khoa học tự nhiên bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ nào?

Câu 13.

Quan hệ giữa khoa học tự nhiên với thần học ở thời kỳ Phục Hưng như thế nào?

Câu 14.

Về khách quan, sự phát triển khoa học tự nhiên và thế giới quan duy tâm tôn giáo quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 15.

Trong thời kỳ Phục Hưng giai cấp tư sản có vị trí như thế nào đối với sự phát triển xã hội?

Bắt đầu ngay
1 544