Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 14

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07082. Đã có 67 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 14 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 12
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 13
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 15
Câu 1.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 2.

Cho biết năm sinh, năm mất và nơi sinh của Mác?

Câu 3.

Khi học ở Béc-linh về triết học, Mác đứmg trên quan điểm nào?

Câu 4.

Khi học ở Béc-linh, Mác tham gia hoạt động trong trào lưu triết học nào?

Câu 5.

Vào năm 1841, Mác coi nhiệm vụ của triết học phải phục vụ cái gì?

Câu 6.

Vào năm 1841, trong tư tưởng của Mác có mâu thuẫn gì?

Câu 7.

Ph. Ăngghen sinh năm nào, ở đâu và mất năm nào?

Câu 8.

Vào những năm 30 của thế kỷ XIX Ph. Ăngghen đã tham gia vào nhóm triết học nào, ở đâu?

Câu 9.

Vào năm 1841 - 1842, về mặt triết học Ph. Ăngghen đứng trên lập trường triết học nào?

Câu 10.

Vào năm 1841 - 1842, Ph. Ăngghen đã nhận thấy mâu thuẫn gì trong triết học của Hêghen?

Câu 11.

Tác phẩm nào đánh dấu việc hoàn thành bước chuyển từ lập trường triết học duy tâm sang lập trường triết học duy vật của Mác?

Câu 12.

Tác phẩm nào của Mác và Ăngghen đánh dấu sự hoàn thành về cơ bản triết học Mác nói riêng và chủ nghĩa Mác nói chung?

Câu 13.

Tác phẩm "Tư bản" do ai viết?

Câu 14.

Tác phẩm "Chống Đuyrinh" là của tác giả nào và viết vào năm nào?

Câu 15.

Luận điểm sau là của ai và trong tác phẩm nào: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”

Bắt đầu ngay
1 67