Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 17

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07086. Đã có 130 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 17 tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 15
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 16
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 18
Câu 1.

Coi thế giới vật chất là kết quả của quá trình phát triển của ý niệm tuyệt đối là quan điểm cuả trường phái triết học nào?

Câu 2.

Luận điểm cho: "tồn tại tức là được cảm giác" là của ai và thuộc lập trường triết học nào?

Câu 3.

Nhà triết học nào cho nước là thực thể đầu tiên của thế giới và quan điểm đó thuộc lập trường triết học nào?

Câu 4.

Nhà triết học nào coi lửa là thực thể đầu tiên của thế giới và đó là lập trường triết học nào?

Câu 5.

Nhà triết học nào cho nguyên tử và khoảng không là thực thể đầu tiên của thế giới và đó là lập trường triết học nào?

Câu 6.

Đồng nhất vật chất nói chung với một vật thể hữu hình cảm tính đang tồn tại trong thế giới bên ngoài là quan điểm của trường phái triết học nào?

Câu 7.

Đồng nhất vật chất nói chung với nguyên tử - một phần tử vật chất nhỏ nhất, đó là quan điểm của trường phái triết học nào?

Câu 8.

Đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại là gì?

Câu 9.

Hạn chế chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại?

Câu 10.

Hai mặt tích cực trong quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại là? 

Bắt đầu ngay
1 130