Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07063. Đã có 708 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3

Câu 1.

Những nhà khoa học và triết học: Côpécních, Brunô, thuộc thời kỳ nào?

Câu 2.

Nicôlai Côpécních là nhà khoa học của nước nào?

Câu 3.

Nicôlai Côpécních đã đưa ra học thuyết nào?

Câu 4.

Học thuyết về vũ trụ của Nicôlai Côpécních có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển khoa học tự nhiên?

Câu 5.

Đối với thế giới quan tôn giáo, phát minh của Côpécních có ý nghĩa gì?

Câu 6.

Brunô là nhà khoa học và triết học của nước nào?

Câu 7.

Brunô đồng ý với quan niệm của ai về vũ trụ?

Câu 8.

Brunô đã chứng minh về tính chất gì của thế giới (của vũ trụ)

Câu 9.

Khi xây dựng phương pháp mới của khoa học, Brunô đòi hỏi khoa học tự nhiên phải dựa trên cái gì?

Câu 10.

Brunô bị toà án tôn giáo xử tội như thế nào?

Câu 11.

Triết học của các nhà tư tưởng thời kỳ Phục Hưng có đặc điểm gì?

Câu 12.

Quan điểm triết học cho rằng thượng đế và tự nhiên chỉ là một gọi là quan điểm có tính chất gì?

Câu 13.

Quan điểm triết học tự nhiên có tính chất phiếm thần luận là đặc trưng của triết học thời kỳ nào?

Câu 14.

Những cuộc cách mạng nổ ra ở Hà Lan, Anh, Pháp... thời kỳ cận đại gọi là những cuộc cách mạng nào?

Câu 15.

Những cuộc cách mạng thời kỳ cận đại ở Tây Âu do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất nào?

Bắt đầu ngay
1 708