Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 20

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07089. Đã có 69 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 20 tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn và đơn giản, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 18
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 19
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21
Câu 1.

Định nghĩa về vật chất của Lênin bao quát đặc tính quan trọng nhất của mọi dạng vật chất để phân biệt với ý thức, đó là đặc tính gì?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất với tư cách là phạm trù triết học có đặc tính gì?

Câu 3.

Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, chân không có vật chất tồn tại không?

Câu 4.

Khẳng định sau đây là đúng hay sai: chủ nghĩa duy vật biện chứng không thừa nhận cái gì con người biết được mới là vật chất?

Câu 5.

Đâu là quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 6.

Quan điểm sau đây thuộc trường phái triết học nào: cái gì cảm giác được là vật chất?

Câu 7.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 8.

Khi nói vật chất là cái được cảm giác của chúng ta chép lại, phản ánh lại, về mặt nhận thức luận Lênin muốn khẳng định điều gì?

Câu 9.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất?

Câu 10.

Quan điểm triết học nào tách rời vật chất với vận động?

Câu 11.

Trường phái triết học nào cho vận động bao gồm mọi sự biến đổi của vật chất, là phương thức tồn tại của vật chất?

Câu 12.

Nếu cho rằng có vật chất không vận động và có vận động thuần tuý ngoài vật chất sẽ rơi vào lập trường triết học nào?

Câu 13.

Trường phái triết học nào cho không thể có vật chất không vận động và không thể có vận động ngoài vật chất

Câu 14.

Đâu là quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động?

Câu 15.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động?

Bắt đầu ngay
1 69