Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07092. Đã có 33 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21 tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn và đơn giản, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 19
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 20
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21
Câu 1.

Ph. Ăngghen đã chia vận động làm mấy hình thức cơ bản?

Câu 2.

Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là thấp nhất?

Câu 3.

Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? 

Câu 4.

Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau?

Câu 5.

Trường phái triết học nào cho vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối?

Câu 6.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 7.

Trường phái triết học nào cho không gian và thời gian là do thói quen của con người quy định?

Câu 8.

Khẳng định sau đây đúng hay sai: Quan điểm siêu hình cho có không gian thuần tuý tồn ngoài vật chất

Câu 9.

Khẳng định sau đây đúng hay sai: Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho không có không gian và thời gian thuần tuý ngoài vật chất

Câu 10.

Luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 11.

Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm về nguồn gốc của ý thức?

Câu 12.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phản ánh?

Câu 13.

Đồng nhất ý thức với phản ánh vật lý, đó là quan điểm của trường phái triết học nào?

Câu 14.

Trường phái triết học nào đồng nhất ý thức với một dạng vật chất?

Câu 15.

Trường phái triết học nào cho ý thức không phải là chức năng của não?

Bắt đầu ngay
1 33