Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 23

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07094. Đã có 77 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 23 tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn và đơn giản, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 20
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 22
Câu 1.

Nhân tố nào làm con người tách khỏi thế giới động vật?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quá trình hình thành ý thức là quá trình nào?

Câu 3.

Để phản ánh khái quát hiện thực khách quan và trao đổi tư tưởng con người cần có cái gì?

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?

Câu 5.

Quan điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: ý thức là thực thể độc lập, là thực tại duy nhất?

Câu 6.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức?

Câu 7.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức?

Câu 8.

Sự khác nhau cơ bản giữa phản ánh ý thức và các hình thức phản ánh khác của thế giới vật chất là ở chỗ nào?

Câu 9.

Quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tính sáng tạo của ý thức là thế nào?

Câu 10.

Theo quan niệm của chủ nghiã duy vật biện chứng, trong kết cấu của ý thức yếu tố nào là cơ bản và cốt lõi nhất?

Câu 11.

Kết cấu theo chiều dọc (chiều sâu) của ý thức gồm những yếu tố nào?

Câu 12.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

Câu 13.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ý thức tác động đến đời sống hiện thực như thế nào?

Câu 14.

Quan điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Nhận thức sự vật và hoạt động thực tiễn chỉ dựa vào những nguyên lý chung, không xuất phát từ bản thân sự vật?

Câu 15.

Hoạt động chỉ dựa theo ý muốn chủ quan không dựa vào thực tiễn là lập trường triết học nào?

Bắt đầu ngay
1 77