Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 25

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07097. Đã có 39 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 25 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 23
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 24
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 26
Câu 1.

Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là nguyên lý nào?

Câu 2.

Trong những luận điểm sau đây, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Câu 3.

Trong các quan điểm sau đây, đâu là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Câu 4.

Trong các quan điểm sau đây, đâu là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Câu 5.

Luận điểm sau đây về sự phát triển thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển diễn ra theo con đường tròn khép kín, là sự lặp lại đơn thuần cái cũ"

Câu 6.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển chỉ là những bước nhảy về chất, không có sự thay đổi về lượng"

Câu 7.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển là quá trình chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại"

Câu 8.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển là quá trình vận động tiến lên theo con đường xoáy ốc"?

Câu 9.

Luận điểm sau đây về nguồn gốc của sự phát triển thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển là do sự sắp đặt của thượng đế và thần thánh"

Câu 10.

Luận điểm sau đây về nguồn gốc của sự phát triển thuộc lập trường triết học nào: "phát triển trong hiện thực là tồn tại khác, là biểu hiện của sự phát triển của ý niệm tuyệt đối"?

Bắt đầu ngay
1 39