Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07064. Đã có 497 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4

Câu 1.

Các cuộc cách mạng ở Tây Âu thời kỳ cận đại nổ ra do mâu thuẫn nào?

Câu 2.

Giai cấp nào lãnh đạo cuộc cách mạng thời kỳ cận đại?

Câu 3.

Hai cuộc cách mạng nào ở Tây Âu thời kỳ cận đại được C. Mác gọi là cuộc cách mạng có quy mô toàn Châu Âu và có ý nghĩa lớn đối với sự ra đời trật tự xã hội mới?

Câu 4.

Cuộc cách mạng ở Anh giữa thế kỷ XVII và cuộc cách mạng ở Pháp cuối TK XVIII đánh dấu sự thay thế của trật tự xã hội nào cho xã hội nào?

Câu 5.

Ngành khoa học nào phát triển rực rỡ nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến phương pháp tư duy của thời kỳ cận đại?

Câu 6.

Ph.Bêcơn là nhà triết học của nước nào?

Câu 7.

Về lập trường chính trị, Ph.Bêcơn là nhà tư tưởng của giai cấp nào?

Câu 8.

Theo Ph. Bêcơn con người muốn chiếm được của cải của giới tự nhiên thì cần phải có cái gì?

Câu 9.

Về phương pháp nhận thức Ph.Bêcơn phê phán phương pháp nào?

Câu 10.

Theo Ph. Bêcơn phương pháp nhận thức tốt nhất là phương pháp nào?

Câu 11.

Ph.Bêcơn gọi phương pháp con nhện là phương pháp triết học của các nhà tư tưởng thời kỳ nào?

Câu 12.

Phương pháp "con nhện" theo Ph.Bêcơn là phương pháp của những nhà triết học theo khuynh hướng nào? 

Câu 13.

Phương pháp rút ra kết quả riêng từ những kết luận chung, không tính đến sự tồn tại thực tế của sự vật, được gọi là phương pháp gì?

Câu 14.

Phương pháp "con kiến" theo Ph.Bêcơn là phương pháp của các nhà triết học theo khuynh hướng nào?

Câu 15.

Phương pháp nghiên cứu chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế, không có khái quát, theo Ph.Bêcơn được gọi là phương pháp gì?

Bắt đầu ngay
1 497