Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 37

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07172. Đã có 34 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 37 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 35
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 36
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 38
Câu 1.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 2.

Luận điểm nào sau đây là không đúng?

Câu 3.

Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tạo tiền đề tồn tại cho nhau triết học gọi là gì?

Câu 4.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng sự thống nhất của các mặt đối lập có những biểu hiện gì?

Câu 5.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Sự thống nhất của các mặt đối lập loại trừ sự đấu tranh của các mặt đối lập"? 

Câu 6.

Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập?

Câu 7.

Lập trường triết học nào cho rằng mâu thuẫn tồn tại là do tư duy, ý thức của con người quyết định?

Câu 8.

Quan điểm triết học nào cho rằng mâu thuẫn và quy luật mâu thuẫn là sự vận động của ý niệm tuyệt đối?

Câu 9.

Quan điểm nào sau đây là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 10.

Trong mâu thuẫn biện chứng các mặt đối lập quan hệ với nhau như thế nào?

Bắt đầu ngay
1 34