Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 45

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07180. Đã có 64 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 45 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 43
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 44
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 46
Câu 1.

Đối tượng nghiên cứu của triết học là:

Câu 2.

Triết học có vai trò là:

Câu 3.

Vấn đề cơ bản của triết học là:

Câu 4.

Hai lập trường của chủ nghĩa duy vật khi giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học?

Câu 5.

Ý nào dưới đây không phải là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật:

Câu 6.

Ai là nhà triết học duy vật tiêu biểu trong lịch sử triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại được kể dưới đây?

Câu 7.

Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

Câu 8.

Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, ý thức không quyết định vật chất và vật chất không quyết định ý thức, đây là quan điểm của:

Câu 9.

Chủ nghĩa duy vật chất phác trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã:

Câu 10.

Khi cho rằng "tồn tại là được tri giác", đây là quan điểm:

Câu 11.

Khi thừa nhận trong những trường hợp cần thiết thì bên cạnh cái "hoặc là. hoặc là." còn có cái "vừa là. vừa là." nữa; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó vừa không phải là nó. đây là:

Câu 12.

Thế nào là phương pháp siêu hình?

Câu 13.

Triết học Ấn Độ cổ đại là một trong ba nền triết học tiêu biểu thời kỳ đầu của lịch sử triết học, đó là:

Câu 14.

Kể tên 2 vai trò của kinh Vêda đối với triết học Ấn Độ cổ đại?

Câu 15.

Hệ thống triết học không chính thống ở Ấn Độ cổ đại gồm các trường phái:

Bắt đầu ngay
1 64