Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 49

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07187. Đã có 15 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 49 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 47
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 48
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 50
Câu 1.

Người đưa ra tư tưởng đồng nhất tôn giáo với triết học rằng: "triết học chân chính và tôn giáo chân chính là một", ông là ai?

Câu 2.

Khi giải quyết quan hệ giữa lý trí và lòng tin, ông quan niệm rằng niềm tin phải lấy lý trí làm cho cơ sở "hiểu để mà tin", ông là ai?

Câu 3.

Quan niệm đối tượng của triết học là nghiên cứu "chân lý và lý trí", còn đối tượng của thần học là "chân lý của lòng tin tôn giáo" là của ai?

Câu 4.

Người theo chủ nghĩa Duy thực triệt để, ông là ai?

Câu 5.

Người coi khoa học thực nghiệm là chúa tể của khoa học, ông là ai?

Câu 6.

Người được coi là nhà triết học duy tâm chủ quan triệt để nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc, ông là ai?

Câu 7.

Ông được coi là người tiên phong trong việc kết hợp Nho - Phật - Lão, ông là ai?

Câu 8.

Quan niệm: "Hình (thể xác) là cái chất của tinh thần, tinh thần là tác dụng của (hình) thể xác" là của nhà triết học hoặc trường phái triết học nào ở Trung Quốc?

Câu 9.

Quan niệm: "Không có hai mặt đối lập không thể thấy được sự thống nhất thì tác dụng của hai mặt đối lập cũng không có" là của nhà triết học nào?

Câu 10.

Tư tưởng thế giới là một chỉnh thể không thể phân chia trong đó có các sự vật, hiện tượng đều có mối liên hệ với nhau, ví như cơ thể con người, đó là tư tưởng của ai?

Câu 11.

Ông cho rằng chỉ có nghiên cứu sự vật cụ thể, tìm hiểu đời sống con người mới có thể tìm ra quy luật khách quan, tìm ra chân lý. Ông là ai?

Câu 12.

Ông nói: "Trời đất sinh ở Thái cực. Thái cực là cái Tâm của ta; muôn vật biến hoá là do Thái cực sinh ra, tức là Tâm của ta sinh ra vậy. Bởi vậy, mới nói Đạo của trời đất có đủ ở người". Ông là nhà triết học nào?

Câu 13.

Tác phẩm nào được coi là đánh dấu sự chín muồi của thế giới quan mới (chủ nghĩa duy vật về lịch sử)?

Câu 14.

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong tồn tại xã hội?

Câu 15.

Sản xuất vật chất là gì?

Bắt đầu ngay
1 15