Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07066. Đã có 214 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 6

Câu 1.

Quan niệm về bản chất khái niệm của Tômát Hốp-xơ thuộc khuynh hướng triết học nào?

Câu 2.

Theo quan điểm duy Danh, Tômát Hốp xơ coi khái niệm là gì?

Câu 3.

Mặt tiến bộ trong quan điểm về xã hội của Tômát Hốpxơ là ở chỗ nào?

Câu 4.

Tômát Hốp xơ cho nguồn gốc của nhà nước là gì?

Câu 5.

Hãy đánh giá quan niệm của Tômát Hốp xơ về nhà nước cho rằng: nhà nước ra đời là do sự quy ước, thoả thuận giữa con người?

Câu 6.

Đề-các-tơ là nhà triết học và khoa học của nước nào?

Câu 7.

Đề-các-tơ sinh vào năm nào và mất vào năm nào?

Câu 8.

Khi giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, Đềcáctơ đứng trên lập trường triết học nào?

Câu 9.

Đềcáctơ giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức như thế nào?

Câu 10.

Quan điểm của Đềcáctơ về quan hệ giữa vật chất và ý thức cuối cùng lại rơi vào quan điểm nào? Vì sao?

Câu 11.

Đềcáctơ đứng trên quan điểm nào trong lĩnh vực vật lý?

Câu 12.

Trong lĩnh vực vật lý Đềcáctơ quan niệm về tự nhiên như thế nào?

Câu 13.

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 14.

Điều nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 15.

Luận điểm Đềcáctơ "tôi tư duy vậy tôi tồn tại" có ý nghĩa gì?

Bắt đầu ngay
1 214