Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 56

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07195. Đã có 21 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 56 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 54
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 55
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 57
Câu 1.

Lịch sử diễn ra một cách phức tạp là do:

Câu 2.

Chọn câu của C.Mác định nghĩa bản chất con người trong các phương án sau:

Câu 3.

Biểu hiện vĩ đại nhất trong bước ngoặt cách mạng do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện:

Câu 4.

Bản chất của con người được quyết định bởi:

Câu 5.

Con người là thể thống nhất của các mặt cơ bản

Câu 6.

Câu nói sau của Ph.Ăngghen: "Nhà nước là yếu tố tuỳ thuộc, còn xã hội công dân tức là lĩnh vực những quan hệ kinh tế, là yếu tố quyết định", được nêu trong tác phẩm:

Câu 7.

Lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử là:

Câu 8.

Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là:

Caau 9.

Cơ sở lý luận nền tảng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là:

Caau 10.

Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội:

Caau 10.

Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội:

Bắt đầu ngay
1 21