Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 66

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07205. Đã có 22 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 66 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 64
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 65
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 67
Câu 1.

Vị trí vai trò của nghệ thuật trong ý thức thẩm mỹ?

Câu 2.

Nguồn gốc xét đến cùng của nghệ thuật:

Câu 3.

Tính đảng của nghệ thuật là sự thể hiện:

Câu 4.

Tiêu chí cơ bản để phân biệt sự khác nhau giữa các dân tộc?

Câu 5.

Đặc trưng riêng của chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức?

Câu 6.

Trong lịch sử xã hội, chế độ nào sau đây ra đời đầu tiên?

Câu 7.

Sự kiện nổi bật của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây:

Câu 8.

Kể tên 2 vai trò của "cái xã hội" đối với "cái sinh vật" của con người?

Câu 9.

Cơ sở của Nhà nước phong kiến:

Câu 10.

Quan hệ xuất phát làm cơ sở cho các quan hệ khác trong gia đình là:

Bắt đầu ngay
1 22