Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07069. Đã có 58 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 8

Câu 1.

Quan niệm của Xpinôda về pháp quyền và xã hội được xây dựng trên lập trường nào?

Câu 2.

Xpinôda quan niệm về nguồn gốc tôn giáo từ đâu?

Câu 3.

Trong nhận thức luận của mình, Giôn Lốccơ phê phán Đềcáctơ về cái gì?

Câu 4.

Theo quan niệm của G.Lốccơ tri thức, chân lý do đâu mà có?

Câu 5.

Giôn Lốccơ là nhà triết học nước nào?

Câu 6.

Về nhận thức luận ai là người nêu ra nguyên lý tabula rasa (tấm bảng sạch)

Câu 7.

Nguyên lý tabula rasa (tấm bảng sạch) theo cách hiểu của người đề xuất khẳng định những nội dung gì? 

Câu 8.

Nội dung thuyết tabula rasa (tấm bảng sạch) đứng trên lập trường triết học nào? 

Câu 9.

Hạn chế của thuyết tabula rasa (tấm bảng sạch) là ở chỗ nào?

Câu 10.

Trong quan niệm về kinh nghiệm. Giôn Lốccơ đứng trên lập trường nào?

Bắt đầu ngay
1 58