Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07071. Đã có 88 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10

Câu 1.

Về bản chất triết học của Béccơli phản ánh hệ tư tưởng của giai cấp nào?

Câu 2.

Davít Hium là nhà triết học nước nào?

Câu 3.

Davít Hium sống vào thời gian nào?

Câu 4.

Về lý luận nhận thức, Đavít Hium đứng trên lập trường nào?

Câu 5.

Quan niệm của Đavít Hium về tính nhân quả như thế nào?

Câu 6.

Hium quan niệm về sự tồn tại của quan hệ nhân quả như thế nào?

Câu 7.

Theo Đavít Hium cần giáo dục cho con người cái gì?

Câu 8.

Triết học ánh sáng xuất hiện trong thời gian nào và ở đâu?

Câu 9.

Những nhà triết học khai sáng Pháp chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng nào?

Câu 10.

La Mettri (1709 - 1751) là nhà triết học nước nào?

Bắt đầu ngay
1 88