Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 12

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06957. Đã có 79 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 12 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 13

Câu 1.

Nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta, Hồ Chí Minh viết tác phẩm “nâng cao đạo đức, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”?

Câu 2.

Mở đầu tác phẩm, Hồ Chí Minh viết “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói đó ở tác phẩm nào của Người?

Câu 3.

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in trên tạp chí nào?

Câu 4.

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in số ra tháng năm nào?

Câu 5.

Hồ Chí Minh viết bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” được đăng ở tạp chí nào?

Cau 6.

Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu bài viết (thư, tác phẩm, bài nói chuyện, điện thăm hỏi) về tình hữu nghị vĩ đại Việt - Xô trong thời gian 1954-1959?

Câu 7.

Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh gần bao nhiêu từ?

Câu 8.

Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?

Câu 9.

Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết nhân dịp kỉ niệm bao nhiêu cách mạng Tháng Mười vĩ đại?

Câu 10.

Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông” của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?

Câu 11.

Tác phẩm Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông của Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu từ?

Câu 12.

Tác phẩm Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông của Hồ Chí Minh có bản dịch tiếng việt đăng báo Nhân dân ra số ngày tháng năm nào?

Câu 13.

Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười Nga?

Câu 14.

Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh được đăng trên các tờ báo nào?

Câu 15.

Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu từ?

Bắt đầu ngay
1 79