Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 13

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06958. Đã có 44 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 13 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 14

Câu 1.

Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” của Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân số ra ngày tháng năm nào?

Câu 2.

Hồ Chí Minh tuy sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng hết sức mình để trả lời thư của tổng thống Mỹ Risớt M. Níchxơn vào thời gian nào?

Câu 3.

Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào?

Câu 4.

“Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động” câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

Câu 5.

Thông qua UNESCO nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là 1 anh hùng giải phóng dân tộc vừa là nhà văn hoá kiệt xuất. Cho biết khoá họp lần thứ bao nhiêu của UNESCO đã khẳng định điều đó?

Câu 6.

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy thời kỳ?

Câu 7.

Trong lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có câu “toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” lời kêu gọi đó của người vào thời gian nào?

Câu 8.

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” câu nói trên được ghi ở đâu?

Câu 9.

Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa đó. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Câu nói trên ở tác phẩm nào?

Câu 10.

Hồ Chí Minh đã sớm và rất quan tâm đến việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, từ năm 1950, Người ký ban hành qui chế tuyển công chức nêu rõ có mấy môn thi?

Câu 11.

“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Câu 12.

Khi giáo dục “Tư cách người công an cách mạng”chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ có mấy điều?

Câu 13.

“Chúng ta thà hy sinh tấ cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Câu 14.

“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nuớc ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Câu 15.

“Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh ở đâu?

Bắt đầu ngay
1 44