Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 14

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06959. Đã có 53 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 14 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 15

Câu 1.

Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không “dĩ hoà vi quý”. Lời căn dặn đó của Người ở đâu?

Câu 2.

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới ở Việt nam, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) đã khẳng định “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cho biết hội nghị đó lần thứ mấy?

Câu 3.

Bản “Di chúc” thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào thời gian nào?

Câu 4.
“Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Mừng thắng trận nở như hoa”

Bài Mừng xuân của chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
Câu 5.

Cuốn sách “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?

Câu 6.
“Muốn làm nhà cửa tốt Phải ra sức trồng cây
Chúng ta chuẩn bị từ rày
Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”

Những câu thơ trên của Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số ngày tháng năm nào?

Câu 7.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

Câu 8.

“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” câu nói trên của Hồ Chí Minh ở đâu?

Câu 9.

Hồ Chí Minh viết một bài quan trọng nhan đề là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bài viết của Người vào năm nào?

Câu 10.

Hồ Chí Minh đã tự tay sửa chữa bản dự thảo Điều lệ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và viết lời giới thiệu cho bản điều lệ đó. Quốc hội đã thông qua và quyết định thi hành điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao vào thời gian nào?

Câu 11.

Bài thơ:

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.

Bài thơ chúc tết này, Người viết vào năm nào?

Câu 12.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Câu nói trên ở trong văn kiện nào?

Câu 13.

Lễ truy điệu Hồ Chủ Tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tại quảng trường Ba Đình, Hà nội vào thời gian nào?

Câu 14.

Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Ủy ban liên minh các lưc lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?

Câu 15.

Hồ Chí Minh bị bắt ở Hồng Kông ngày tháng năm:

Bắt đầu ngay
1 53