Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06962. Đã có 55 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18

Câu 1.

Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua nhiều nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc). Số lượng nhà tù mà Hồ Chí Minh bị giam giữ qua 378 ngày là:

Câu 2.

Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây. Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù”. Tập thơ đó có bao nhiêu bài?

Câu 3.
Bài thơ:
“Gạo đem vào giã bao đau đớn.
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông;
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thành công.”

Bài thơ được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Câu 4.

Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở lại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam?

Câu 5.

Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại hội quốc dân. Người khẳng định “Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. Bức thư đó Hồ Chí Minh đã viết vào thời gian nào:

Câu 6.

Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác bó để phổ biến chủ trương thành lập quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này?

Câu 7.

Tại khu rừng Sam Cao thuộc Tổng Hòang Hoa Thám, Châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Cẩm Lý, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngày thành lập lực lượng này là:

Câu 8.

Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác truyền đạt chỉ thị này?

Câu 9.

Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh. Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Hội nghị đó là:

Câu 10.

“Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dạy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào:

Bắt đầu ngay
1 55