Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06963. Đã có 42 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 19

Câu 1.

Ngày 22/8/1945, Hồ Chí Minh rời Tân Trào về Hà nội. Người đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập vào những ngày nào?

Câu 2.

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Câu 3.

Theo bạn, những câu nói sau đây thì câu nào là của Hồ Chí Minh?

Câu 4.

“Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh?

Câu 5.

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân dịp?

Câu 6.

Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai, là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ… vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Lời kêu gọi đó Hồ Chí Minh viết vào ngày nào?

Câu 7.

“Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp... Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới – Không có bọn phản động tham gia. Chính phủ mới được thành lập ngày?

Câu 8.

“Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do… Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc”. Đó là trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong phiên họp thứ 2 Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Phiên họp diễn ra ngày?

Câu 9.

Số lượng đại biểu quốc hội khóa I do nhân dân cả nước bầu:

Câu 10.

“Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”. Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ:

Bắt đầu ngay
1 42