Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 19

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06964. Đã có 54 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 19 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18

Câu 1.

“Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh được tổ chức tại Hà Nội ngày?

Câu 2.

“Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em... Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

Câu 3.

“Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ Lời tuyên bố với quốc dân sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Ngày tuyên bố:

Câu 4.

“Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được phát ngày:

Câu 5.

Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại:

Câu 6.

Đời sống mới của một trường học - từ tiểu học, cho đến đại học phải: “Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen khổ. Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà ăn). Không ăn bám xã hội. Bốn là có ích cho sức khỏe của họ”

Đây là đoạn trích trong tác phẩm “Đời sống mới của Hồ Chí Minh”. Tác phẩm này được viết vào thời gian?
Câu 7.

Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Bác Hồ nói: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích”. Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gì?

Câu 8.

Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách mạng”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Câu 9.

“Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa”_ với lời nhắc nhở trên, Hồ Chí Minh khyên cán bộ và đảng viên cần:

Câu 10.

Hồ Chí Minh viết: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người. Đoạn văn trên, Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì:

Câu 11.

Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của minh, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

Câu 12.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”thực chất là một văn kiện quan trọng vể xây dựng Đảng trên các mặt tổ chức và tư tưởng. Tác phẩm này được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?

Câu 13.

Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?

Câu 14.

Sắc lệnh số 14-SL về Tổng tuyển cử để bầu cử Quốc hội Khóa I được Hồ Chí Minh ký ngày?

Câu 15.

Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ai làm Trưởng ban?

Bắt đầu ngay
1 54