Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06945. Đã có 805 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3

Câu 1.

Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?

Câu 2.

Nguyễn Tất Thành –Nguyễn Ái Quốc nhắc lại: “Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái… và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau những từ ấy” vào năm nào?

Câu 3.

Từ 6/1911 đến cuối 1913, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp thuỷ thủ trên các tàu biển đi từ Đông Nam Á sang Châu âu tới nước nào?

Câu 4.

Từ năm 1914 đến cuối 1917, Nguyễn Tất Thành ở nước Anh, Người đã làm những công việc gì?

Câu 5.

Nguyễn Tất Thành kí tên là Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị hoà bình Véc-xây vào ngày tháng năm nào?

Câu 6.

Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào năm nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua tán thành quốc tế 3 tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

Câu 8.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì vào năm 1911?

Câu 9.

Bối cảnh quốc tế lúc Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) ra đời có hai mâu thuẫn cơ bản. Trong ba mâu thuẫn dưới đây mâu thuẫn nào là không phù hợp vời thời kỳ này?

Câu 10.

Xã hội Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX có mâu thuẫn chủ yếu gì?

Câu 11.

Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ mất vào năm nào?

Câu 12.

Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?

Câu 13.

Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?

Câu 14.

Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà qua đời ở độ tuổi bao nhiêu?

Câu 15.

Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?

Bắt đầu ngay
1 805