Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 21

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06973. Đã có 66 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 21 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 20

Câu 1.

“Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ýhay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần tronh sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Khẳng định trên của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm:

Câu 2.

“Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?

Câu 3.

“Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”. Đoạn văn trên trích trong “Bài nói tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương”. Lớp chỉnh huấn diễn ra ngày nào?

Câu 4.

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hồ Chí Minh đã nói điều này tại Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc, ngày:

Câu 5.

Bác Hồ viết: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Các chú phải đánh cho thắng”. Đoạn văn này trích trong thư gửi cho cán bộ tham gia chiến dịch:

Câu 6.

Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”. Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh có đoạn văn này?

Câu 7.

Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt nam, Bác Hồ nói: “mục đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Bác nói ngày, tháng, năm nào?

Câu 8.

Phát biểu tại buổi khai mạc đại hội thống nhất Việt minh – Liên Việt, Hồ Chí Minh nói: “Hôm nay, trông thấy rừng cây đại đoàn kết ấy đã nở hoa kết quả và gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân và có một cái tương lai “trường xuân bất lão”. Vì vậy cho nên lòng tôi sung sướng vô cùng”. Bác nói ngày, tháng, năm nào?

Câu 9.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp nămmới, Hồ Chí Minh thường hay gửi thư chúc tết tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Bài thơ sau đây được Hồ Chí Minh viết vào năm nào? “

Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng.
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
Độc lập thống nhất, nhất định thành công”
Câu 10.

Nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh, Hồ Chí Minh đã gữi lời chúc phúc và mong đồng bào công giáo: “Đoàn kết chặt chẽ với đồng bào toàn quốc, kháng chiến mạnh hơn để tiêu diệt bọn xâm lược và bè lũ Việt gian bán nước, giải phóng cho Tổ quốc và làm sáng danh Đức chúa”. Đoạn văn trên trích từ “Thư gửi đồng bào công giáo toàn quốc nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh” của Hồ Chí Minh năm nào?

Bắt đầu ngay
1 66