Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06948. Đã có 561 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 6

Câu 1.

Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

Câu 2.

Tại Pháp từ 1917 đến 1920, Nguyễn Ái Quốc viết các bài tố cáo chế độ thực dân được đăng trên báo nào?

Câu 3.

Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc ở đâu?

Câu 4.

Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến hội nghị ở Vec-xây yêu sách của nhân dân An Nam ở đâu?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc viết “luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên! Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta” câu nói này ở đâu?

Câu 6.

Nguyễn Ái Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” ở đâu?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?

Câu 9.

Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng ở đâu?

Câu 10.

Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và cácdân tộc phương Đông” gửi đăng trên báo nào?

Câu 11.

Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc phương Đông” gửi đăng ở đâu?

Câu 12.

Nguyễn Ái Quốc nhân ngày 1/5/1924 được mời đến nói chuyện tại Hồng trường ở đâu?

Câu 13.

Trên cơ sở 1 số bài viết trong khoảng thời gian từ 1921 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn chỉnh tác phẩm lớn lấy tên là gì?

Câu 14.

Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam trong những năm nào?

Câu 15.

Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ở đâu?

 

Bắt đầu ngay
1 561