Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 8

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06951. Đã có 282 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 8 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 7

Câu 1.

Cuốn sách lấy tên là “Đây “công lý” của Thực dân Pháp” ở Đông Dương do nhà xuất bản báo “Sự Thật”- Hà Nội, xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Việt vào năm nào?

Câu 2.

Cuốn Đường cách mệnh tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu?

Câu 3.

Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào?

Câu 4.

Số một của tờ báo “Lính cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc là chủbút ra vào tháng nào?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch Sử nước ta” vào năm nào?

Câu 6.

Tờ báo “Lính cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên của tờ báo này?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc là chủ biên cuốn sách Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc được xuất bản năm nào?

Câu 9.

Cuốn sách Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc do ai biên soạn?

Câu 10.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên in khổ 13x19 dày bao nhiêu trang?

Câu 11.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên được viết bằng tiếng gì?

Câu 12.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào?

Câu 13.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên được nhà xuất bản Chính trị quốc gia dịch theo cuốn sách từ tiếng nước nào?

Câu 14.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên được nhà xuất bản Chính trị quốc gia dịch ra tiếng Việt trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Hà Nội vào năm nào?

Câu 15.

Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên có bao nhiêu đề mục?

Bắt đầu ngay
1 282