Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 9

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06952. Đã có 67 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 10

Câu 1.

Trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc có câu “chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”?

Câu 2.

Tại Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc được chỉ định là Uỷ viên ban phương đông phụ trách mục Phương Nam của quốc tế Cộng sản?

Câu 3.

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bímật và chọn 1 số người làm Đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là Đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng?

Câu 4.

Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, vv..” bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?

Câu 6.

Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức khi nào?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào?

Câu 9.

Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào?

Câu 10.

Nguyễn Ái Quốc tự giới thiệu là Thọ, biệt hiệu Nam Sơn ở miền nào của nước Xiêm?

Câu 11.

Nguyễn Ái Quốc đến U Đon thuộc đông bắc nước Xiêm vào thời gian nào?

Câu 12.

Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu Chín vào thời gian nào?

Câu 13.

Nguyễn Ái Quốc đề nghị đổi tên là báo Đồng Thanh tờ báo của Hội thân ái thành báo Thân ái vào thời gian nào?

Câu 14.

Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hoá sử” và “Cộng sản A.B.C” vào thời gian nào?

Câu 15.

Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hóa sử” và “Cộng sản A.B.C” ở nước nào?

 

Bắt đầu ngay
1 67